Anasayfa » Yeni İletişim Final Soruları

Yeni İletişim Final Soruları

 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinin kullanıcılarının ve kuruluşlarına sağladığı çeşitli avantajlarından biri değildir,? En Maliyetli ve Zahmetli Yöntemlerden Biridir

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladıklarından biri değildir? Kuruluş ile hedef kitle arasında tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasıdır.

 

 

 1. Sosyal medya araçlarının sağladığı faydalardan hangisi yanlıştır? Erişim olanağı yoktur.

 

 1. Sosyal ağ sitelerini halkla ilişkilerin araç olarak kullanabileceği alanlardan hangisi yanlıştır? Hedef kitlelerde yüz yüze görüşme

 

 

 1. Bloglar içeriklerine göre dörde ayrılmaktadır. Aşğ. Hangisi bunlardan biri değildir? Global Bloglar

 

 1. Aşğ. Verilenlerden hangisi kurum ve kuruluşların sosyal medyada yer alma amaçlarından biri değildir? İnternet ve sosyal medya kullandığını herkese göstermek

 

 

 1. Sosyal medyayı markalar ve kurumlar için çekici kılan özelliklerinden hangisi doğru değildir? Bütün hedef kitlelere ulaşabilir olması

 

 1. Aşğ. Verilen sosyal medya optimizasyonlarından hangisi yanlıştır? Etkinlikler

 

 

 1. Aşğ. Hangisi organizasyonların sosyal medyayı kullanım amaçlarından biri değildir? Güvenirliği daha iyi sağlamak için

 

 1. Aşğ. Hangisi online itibar yönetiminin tanımıdır? Marka değerinin sanal ortamda korunmasıdır

 

 

 1. Aşğ. Hangisi hem markaların hem de bireylerin online itibar yönetimlerine yardımcı olmak için kurulan ilk şirket hangisidir? Reputation Defender

 

 1. Aşğ. Hangisi sanal ortamlarda kurumların itibarını etkileyen mecralardan biri değildir? Podcasting

 

 

 1. Aşğ. Hangisi online itibar yönetimi için internete sunulan araçlar ve hizmetlerden biri değildir? Peutation Alarm

 

 1. Aşğ. Hangisi Google Alerts’in özelliklerinden biri değildir? Kurumla ilgili atılan twitterlara yönelik e-postalara alarm göndermek

 

 

 1. Aşğ. Hangisi online itibar yönetiminde yapılması gerekenlerden biri değildir? Web sitesinden gelen soruları yanıtlamak

 

 1. Sanal ortamlarda itibar izlenmesi ve korunmasını sağlamak için yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır? Diğer web sayfalarını takip etmeyip kuruluşların sadece kendi web sayfalarını düzenli takip etmeleri

 

 

 1. Kurumların sosyal medyada var olma amaçlarından hangisi doğru verilmemiştir? Hedef kitlenin çok bir kısmına ulaşabilmeyi sağlamak

 

 1. Aşğ. Yer alan krizlerden hangisi yanlıştır? Önceden görünen ve bilinen bir durumdur

 

 

 1. Aşğ. Hangisi kriz öncesi yapılması gereken durumlardan biri değildir? Sosyal medya mecraları üzerinden aynı mesaj vermeleri

 

 1. Aşğ. Hangisi Türkiye’de ve dünyada giderek artan sosyal medya kriz vakaları örneklerinden biri değildir? Lİnkendin Krizi

 

 

 1. Sosyal medyada ortaya çıkan krizlerin yönetilmesi için yapılması gereken unsurlardan hangisi yanlış verilmiştir? Beklemek

 

 1. …… en başarılı kriz iletişimi…… sorunun cevabı? Krizi ört pas etmek için dinlemek

 

 

 1. Meksika Körfezinde yol açtığı kaza ve sonrasında ortaya çıkan krizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kazada yaşam kaybı yokken sadece yaralanma olmuştur

 

 1. BP’nin kriz ile başa çıkma yöntemlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Kriz ilk gün özellikle facebookta yaygınlaşmıştır

 

 

 1. Aşğ. Hangisi gazetecilerin iş hayatından interneti kullanma amaçlarından biri değildir? Uygulama indirmek

 

 1. Aşğ. Hangisi kuruluşların madya ilişkileri içinde oluşturacakları web sitelerinde içermesi gereken bilgilerden biri değildir? Bloggerlara link verilmesi

 

 

 1. Aşğ. Hangisi kuruluşların online basın bülteni hazırlarken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? Aktivitelerin takvimine yer verilmesi

 

 1. Kuruluşların medya ilişkileri için oluşturacakları web sitelerinde olması gerekenlerden hangisi yanlıştır? Akıllı telefon uygulaması

 

 

 1. Aşğ. Hangisi online basın bülteninde mutlaka olması gereken hususlardan biri değildir? Basın bülteni gazetecilerin adreslerine gönderilmesine uygun olmalıdır

 

 1. Aşğ. Hangisi kuruluşların kendi web sayfaları üzerinde sosyal medya araçlarının kullanımına bir örnek değildir? Flickr

 

 

 1. Aşğ. Hangisi RSS web eklentisinin halkla ilişkiler uzmanlarına sağlayacağı avantajlarından biri değildir? Gazetecilere doğrudan ulaşmayı sağlaması

 

 1. Yapılan araştırmalara göre gazetecilerin araştırma yaparken en çok güvenilir gördüğü kaynak nedir? Çalışanların oluşturdukları bloglar

 

 

 1. RSS ile birleştirilmiş bir web eklentisinin sağlayacağı avantajlardan hangisi yanlış verilmiştir? Halkla ilişkiler departmanının listesinin çıkarılması

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medya pazarlaması olarak ele alınabilecek bir çaba değildir? Medya çabalarını optimize etmek

 

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medya pazarlaması tanımlarından biri değildir? Sosyal ağları oluşturmak

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medya pazarlamasının görevidir? Paylaşılan yararlı içeriği bulmak ve geniş sosyal alanında bu içeriğin teşvik edilmesini sağlamaktır

 

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medyanın temelinde yer alan bir öğedir? Katılım kültürü

 

 1. Sosyal medya pazarlamasının sunduğu avantalardan hangisi doğru verilmemiştir? Müşteri şikayetlerini artırma

 

 

 1. Sosyal ağ sitelerini kullanarak pazarlamada başarılı olmak için gerekli koşullardan hangisi yanlış verilmiştir? Ürün lideri olmak

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medya pazarlamasının negatif yönüdür? Negatif algı oluşturma

 

 

 1. Sosyal medya pazarlamasının önemli örneklerinden bir haline gelen Dell’in twitter kampanyası ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Satışa yönelik değil, markayı tanıtmaya yöneliktir

 

 1. Aşğ. Hangisi internetin halkla ilişkiler alanına getirdiği değişikliklerden biri değildir? Halkla ilişkiler iletişim yönetimi olarak çift yönlü dengesiz bir etki ortaya çıkarmıştır

 

 

 1. Grunig ve Hunt’a göre internetten önceki iletişim ortamı nasıldı? İki yönlü asimetrik iletişim ortamı

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medya ortamlarından biri değildir? Mobil telefon

 

 

 1. Cultip ve Center’in tanımladığı iki yönlü simetrik iletişimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tek yönlü bir iletişim kurulmasıyla bir uyumun sağlanması amacıdır

 

 1. Web 2.0 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bireylerden ziyade grupların aktif performanslarını nedeniyle artan paylaşımları beraberinde getirmiştir

 

 

 1. Aşğ. Hangisi internetteki sosyal ağlar ile yaşamadaki sosyal ağlar arasında bulunan farklardan biri değildir? İnternet ve web biyoloji ağlardaki gibi sınıflandırılmasıdır

 

 1. Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli avantajlardan hangisi yanlış verilmiştir? Sosyal ağlar sadece kişiler için önemli bir anahtarken kurumlar için çok az öneme sahiptir

 

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara yönelik dezavantajlarından biridir? Gerçekte açık olan verilere ve enformasyona sadece sosyal ağa üye olan kişi ve sosyal al sunucuları arasındadır

 

 1. Sosyal ağ sitelerini halkla ilişkiler araç olarak nasıl kullanılacağına yönelik verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çalışanların profilleri takip edilebilir ve özel olarak yakından iligilenilebilir
 2. Reklamcıların sosyal ağ sitelerini halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanabileceğine yönelik verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir etkinliğin bir kampanyanın ya da kuruluşla ilgili mesajların yayılmasında çalışanların kullanılması

 

 1. Aşğ. Verilenlerden hangisi etik kavramına ait tanımlardan biri değildir? Vicdana ve vicdana dayalı olguya gönderme yapar

 

 

 1. Web 2.0 kavramı neyi ifade etmektedir? Toplumsal ağ sitelerinin özgür ansiklopedileri ve paylaşıma olanak sağlayan ortamlardır

 

 1. Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır? İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler

 

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medyada yer alan etik dışı davranışlardan değildir? Telif hakkı alarak içerikleri paylaşmak

 

 1. Aşğ. Hangisi blog mecrasında en sık karşılaşılan etik dışı durumlardan biri değildir? Blog yazarlarının deneyimlerini, bilgi ve görüşlerini yayımlaması

 

 1. Aşğ. Hangisi internetin tanımı değildir? Maliyeti çok yüksek olan bir ağ sistemidir

 

 

 1. Aşğ. Hangisi sosyal medyada yer alan etik dışı davranışlardandır? Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturması

 

 1. Sosyal medyada yer alan davranışlardan hangisi etik dışı değildir? Gerçek kimliklerle gerçek profiller oluşturmak

 

 

 1. Sosyal medyada sahip olması gereken temel özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir? İçeriği sadece belirli konu ve kişiler belirlemesi

 

 1. Web 2.0’nin kullanıcılara sağladığı olanaklardan hangisi doğru değildir? Kullanıcılar ağ üzerinde içerik tüketen konuma geçmiştir